top of page
Search
  • Writer's pictureRoman

Veľká banková (lúpež) láska! Part II. / Big bank (robbery) lovestory! Part II.

Updated: Oct 13, 2023

For English scroll down, please.


Mami, ja ti raz privediem domov šikmoočku! :) Áno, toto bola presne veta keď sme raz s maminou preberali niečo pri sledovaní televízie a reč prišla aj na predstavu budúcej pani Bryndzákovej. A ako už viete, čo ja sľúbim, to aj dodržím. Toto je začiatok našej Lovestory.


OK, vtipné a racionálne obohatené ice breaking prvé stretnutie máme za sebou. A čo ďalej kapitáne Romantiku? Ďalšie rozumné triky na zbalenie prekrásnej exotickej slečny? Samozrejme, že áno.

Malá, veľká morská víla – Little, big mermaid
Malá, veľká morská víla – Little, big mermaid

Takže po čase sa mi znova naskytla možnosť vidieť moju múzu, ktorá sa mi sama nejakým budhistickým rituálom vryla do srdca a myšlienok. Miesto, kde pracujem potrebuje kartový terminál a ja, ja ju potrebujem znova vidieť.


Ďalší krok bol jasný. Pozvánka na obed, či večeru aby som vedel, že ju očarila len moja inteligencia a zmysel pre humor alebo aj zovňajšok. Odpoveď však zase dostala do kolien mňa. "Prepáč ale nie". Priznám sa, moje sebavedomie by ste v tom momente hľadali všade inde, len nie v tej banke, kde by sa malo nachádzať. Úprimne, chcel som niečo povedať. V mojej hlave sa dokonca tvorili rôzne scenáre ako situáciu uhrať rozumne, zvnútra kolieska pracovali na plné obrátky, ale zvonka socha. Aj Michelangelo by bol hrdý na podobný výtvor. V ústach sucho a ťažoba. Na druhej strane som si však všimol v očiach záblesk pochopenia. Keď si všimla, že zo mňa asi nič rozumné nevzíde, tak sa chopila situácie a pomaly mi začala vysvetľovať ako to reálne funguje. Vysvetlila mi, že pochádza z rodiny, kde sa ešte rešpektujú tradície a že ak si chce s niekým začať vzťah, tak najprv musí nápadníka predstaviť rodičom a až potom si vedia spolu zájsť na romantickú večeru poprípade, ako hlupák povedal, na šálku čaju.


U nás na teraske - On our terrace
U nás na teraske - On our terrace

Vchádzam do banky. Tieto veci by som mal predsa riešiť s manažérom, ale moje kroky vedú za ňou. Poprosím ju o pomoc. Ona odchádza a ja na papierik píšem moje meno, telefónne číslo a kreslím môj autoportrét so slonom. Tropická princezná sa vracia. Mám v hlave milión romantických slov, ale v ústach nič len prázdnota a sucho. Hlava mi kričí: "Povedz už konečne niečo, tak dlho ako ty ešte nikto nebol ticho pred ženou!" A nakoniec som to zo seba dostal: "Moje meno, číslo a takúto mám profilovku." "So psom?", pýta sa ma. Je pravda, že nie som Picasso, ale pes a slon sú diametrálne odlišné, snažím sa pobavene vysvetliť. Smeje sa. Super, ďalší malý bezvýznamný bodík. Dúfam, že to nebol úsmev z ľútosti. Veď uvidíme.


Ďalších približne desať minút riešime oficiality ohľadne práce, pre ktorú som vlastne do banky prišiel. Pri odchode jej ešte len tak, mimochodom, spomeniem, že mám profil na Facebooku. Odchádzam s pocitom, že mi niečo bude chýbať.


Približne o minút mi zvoní telefón. Je to ona. ÁNO! Teším sa, čo bude nasledovať, keď to prišlo tak skoro. Oznamuje mi, že som na stole zabudol zložku so všetkými dokumentmi. Ok, takže zo svadby nebude nič, vravím si a vraciam sa pre dokumenty. Pri odchode však citím vo vzduchu iskierku nádeje. Usmiala sa a žmurkla. Verím a dúfam, že to nebolo na postaršieho "sekuriťáka" stojaceho priamo za mnou. Odchádzam s príjemným pocitom motýlikov v bruchu. Budú malé, zelenooké kokosky pobehovať o pár rokov vedľa mňa? Podľa úsmevu súdim, že nejaká taká chabá šanca tam je.


Nasadám naspäť do dodávky. Po pár minútach cesty mi cinká SMS správa. Srdce sa mi rozbúšilo. Je to ona? Čo som znova zabudol? Ako som sa zase strápnil? Je to ONA.


Chcete vedieť, čo bolo v SMS, či som tam tie dokumenty zabudol zámerne a ako to s našou veľkou bankovou lúpežou - láskou bolo ďalej?


Sledujte náš blog a dozviete sa nielen to.


Ak sa vám náš príbeh páči, neváhajte ho zdieľať. Budeme radi, ak sa podelíte so svojimi dojmami aj s vašimi priateľmi.


Rezervujte si svoj pobyt už dnes!

Ak sa už rozhodnete navštíviť túto úžasnú exotickú krajinu napríklad teraz v lete alebo aj v inom ročnom období, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Sme pripravení vám pomôcť s prípravou a organizovaním vašej vysnívanej dovolenky.


WhatsApp: +94 772 408 9686

info@hotelglamourmirissa.com


Tešíme sa na vás,

Lucky & Roman
 

Big bank robbery love story! Part II.

Mom, I'll bring you home an asian girl! Yes, this was exactly the sentence when my mother and I were talking about something while watching TV, and about the future Mrs. Bryndzáková came up with the idea. And as you already know, what I promise, I will keep. This is the beginning our lovestory.

OK, the funny and rationally enriched ice breaking first meeting is over. And what next, Captain Romance? Other smart tricks for bagging a beautiful exotic lady? Of course YES. So, after a while, I had the opportunity to see my muse, who had carved herself into my heart and thoughts through some Buddhist ritual, again. The place where I work needs a card terminal and I need to see her again.

I entered the bank. I should deal with these things with the manager, but my steps lead to her. I will ask her for help. She left so I wrote my name, phone number and drew a self-portrait with an elephant on a piece of paper. The tropical princess is coming back. And for me, as before, there are a million romantic words in my head and nothing but emptiness and dryness in my mouth. My head screams: "Finally say something, no one has been silent in front of a woman for as long as you!" And finally I got it out of myself: "My name, number and this is my profile picture." "With a dog?", she asked me. It's true that I'm not Picasso, but a dog and an elephant are diametrically opposed, I try to explain with amusement. She laughs. Great, another small insignificant point! I hope it wasn't a smile of regret. We will see.

For the next ten minutes or so, we deal with official matters regarding the work for which I actually came to the bank. As I leave, I just casually mention that I have a Facebook profile. I left with the feeling that I will miss something.

About a minute later, my phone rings. Is that she? YES! I'm looking forward to what comes next since it came so soon. She informs me that I forgot the folder with all the documents on the desk. Ok, so there won't be anything from the wedding, I told myself and went back for the documents. But as I was leaving, I felt a spark of hope in the air. She smiled and winked. I believe and hope it wasn't for the elderly security guard standing right behind me. I leave with a pleasant feeling of butterflies in my stomach.


Will the little, green-eyed coconuts be running around me in a few years? I judge by the smile that there is some slim chance there.

I am back in the van. After a few minutes of the journey, I received an SMS message. My heart raced. Is that she? What did I forget again? How did I embarrass myself again? It is HER.

Do you want to know what was in the SMS, whether I forgot the documents there on purpose and what happened next with our big bank robbery - love?

Follow our blog and learn more.


Book your stay at Glamour Mirissa right now!

If you already decide to visit this amazing exotic country, for example now in the summer or at another time of the year, do not hesitate to contact us at any time. We are ready to help you prepare and organize your dream vacation.


WhatsApp: +94 772 408 9686

info@hotelglamourmirissa.com


Looking forward to see you,

Lucky & Roman

78 views

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page